Kültivatör

KÜLTİVATÖR;
Toprağın havalanması ve yüzeydeki istenmeyen yabani otların temizlenmesi için kullanılır.